Třídní schůzky 9.1.2020

hodnocení žáků15.1. není kroužek flétny17.1. „Ještě vánoční“ divadelní představení žáků 5. roč.29.1. Matematická olympiáda – okresní kolo – Černošice (vybraní žáci 5.tř)29.1. – 3. projektový den Etika a etiketa30.1. vysvědčení bude rozdáváno 1. vyuč....

Zápis ze školské rady 5.11.2019

Přítomni za školskou radu:  pan Řehák – předseda ŠR Mgr. Z. Piknová (ZŠ) pan M. Knotek (OÚ) Přítomní zástupci rodičů a přátel školy:  Mgr. Z. Najvárková – ředitelka ZŠ Mgr. T. Vítková – zástupkyně ředitelky ZŠ 1.A – paní Kejla 2.A...

Výzva školské rady

Vážení rodiče a přátelé školy,zastupitelstvo obce Úhonice se ve shodě s nařízením Školského zákona snaží „zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území“ (§ 178 zákona č. 561/2004 Sb.). Tato snaha o naplnění...

Třídní schůzky 5.11.2019

hodnocení žáků8.11.školní kinokavárna –   16:00 otevření kavárny16:30 Tajný život mazlíčků 2 19:30 Teroristkaod 8.11. probíhá přípravka na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia – vede p.uč.Bartoš (listopad- duben cena 300 Kč) vždy v pátek od 13:0011.11....